سررسید کلاسوری 99 در سایز A5
پاکت عطف دار
وقتی هرچیزی سر جای خودشه!